Till innehåll på sidan

Om Global Development Hub

KTH Global Development Hub är ett samarbete mellan KTH och fyra partneruniversitet i södra Afrika.

Bakgrund

GDH startades januari 2017 i syfte att integrera utbildning och innovation på ett sätt som bidrar till global hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. KTH GDH strävar efter att vara ett bidrag till lösningar på vår tids viktigaste samhällsutmaningar.

Idé

Till grund för integrationen mellan utbildning och innovation ligger ett koncept som GDH har tagit fram med nya utmaningsdrivna utbildningar där studenter på både KTH och partneruniversiteten arbetar i projekt med utveckling och implementering av lösningar på samhällsutmaningar som formuleras i samverkan med olika samhällsaktörer. De utmaningsdrivna projekten ger dels studenter innovationskompetens, och skapar dels innovation kring viktiga samhällsutmaningar. GDH stödjer studentutbyte mellan KTH och partneruniversiteten och ger möjlighet för afrikanska studenter att delta i utmaningsdrivna projekt i Sverige, och möjlighet för svenska studenter att delta i utmaningsdrivna projekt i Afrika. Därigenom skapas global innovationskompetens som är nödvändig för en långsiktig global hållbar utveckling.

GDH arbetar i samverkan med de utvalda afrikanska partneruniversiteten och ger dessa stöd till utveckling av kapacitet för utmaningsdriven utbildning enligt konceptet genom utbildning av lärare och genom stöd till utveckling av utmaningsdrivna inslag i partneruniversitetens utbildningsprogram.

Vision

GDH:s mål är att dels bidra till utveckling av innovationskapacitet, dels att bidra med lösningar på samhällsutmaningar och skapa innovation för global hållbar utveckling och att bidra till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål.

Utveckling av innovationskapacitet sker genom att ge studenter innovationskompetens genom GDH:s koncept med utmaningsdrivna kurser. På så sätt kan studenterna också bidra till att skapa innovation för hållbar utveckling och därmed bidra till Agenda 2030.

GDH vill fortsätta utvecklingen av volymen kring utmaningsdriven utbildning hos våra partneruniversitet. Detta görs bland annat genom fortsatt utveckling av konceptet och genom att utbilda fler lärare.

GDH ska även verka för utveckling av forskningsverksamhet som motiveras av, eller stödjer, GDH:s verksamhet och global hållbar utveckling i allmänhet.

Roll

GDH:s roll är att bidra till utveckling av utbildningskoncept och ge stöd till utveckling av utmaningsdriven utbildning. Detta görs genom fyra slags verksamheter:

  • Utveckling och implementering av nya utmaningsdrivna utbildningsmodeller. Detta omfattar också stöd till studentutbyte mellan KTH och våra partneruniversitet.
  • Utveckling av metoder och system för stöd till innovation med utgångspunkt i resultat från utmaningsdrivna projekt.
  • Utveckling av partnerskap mellan partneruniversiteten och KTH, samt mellan partneruniversiteten och det omgivande samhället.
  • Stöd till forskning som utvecklar GDH:s verksamhet, samt forskning som allmänt bidrar till global hållbar utveckling.