Till innehåll på sidan

Nordic Five Tech

​Nordic Five Tech är en strategisk allians av de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Alliansen bildades i november 2006 med målet att utnyttja de gemensamma och kompletterande styrkorna, samt skapa synergier inom utbildning, forskning och innovation.

Syfte

Nordic Five Tech syftar till att:

  • bli den nordiska samlingspunkten för nordiska och internationella masterstudenter inom teknik.
  • öka rörligheten för personal och studenter inom alliansen.
  • förbättra konkurrenskraften och erkännandet av hög kvalitet inom utbildning, forskning och innovation.
  • utnyttja det utvidgade campuset som bildas genom alliansen när det gäller aktiviteter, infrastruktur och kompetens vid universiteten.

Organisation

Nordic Five Tech styrs av Nordic Five Tech Committee. Alliansens ordförandeskap växlar årligen mellan universiteten och sekretariatet är virtuellt men gemensamt genom kontaktpersoner vid varje universitet.

Medlemmar

  • Aalto University, Finland
  • Chalmers University of Technology, Sverige
  • Technical University of Denmark, Danmark
  • KTH Royal Institute of Technology, Sverige
  • Norwegian University of Science and Technology, Norge

Kontakt

Läs mer

Nordic Five Tech:s webbplats (engelska)

Innehållsansvarig:Micael Stehr
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-15