Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CESAER

Nätverket CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, bildades 1990. Nätverket är en sammanslutning för samarbete i främst policyfrågor som rör högre utbildning i Europa.

CESAER:s består av över 50 tekniska universitet ifrån 26 europeiska länder. Samarbetet avser såväl forskning som grund- och vidareutbildning. Nätverkets kontor är belägna vid KU Leuven i Belgien.

CESAER:s uppdrag är uppbyggt kring fem syften:

  • lära av varandra: dela information och bästa praxis inom högre utbildning, forskning, innovation och universitetsstyrning.
  • inflytande i viktiga organ: bistå beslutsfattare och finansiärer för att forma europeiska strategier, policy och finansieringsprogram.
  • delta i europeiska finansieringsprogram.
  • främja våra styrkor globalt: stödja nätverkets medlemmar i att visa sin excellens och särskiljningsförmåga på europeisk nivå och därutöver.
  • höja diskussionen om nyckelfrågor: Främja reflektion och förståelse för vetenskapens och teknikens roll i öppna kunskapssamhällen .

Kontakt

Läs mer

CESAER:s webbplats