Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Deans Forum

Deans Forum initierades 2010 av professor Takehiko Kitamori, dåvarande Dean of the School of Engineering vid University of Tokyo. Ambitionen var att skapa ett partnerskap på global nivå om frågor som är gemensamma för de tekniska universitetens framtid.

Syftet med Deans Forum är:

  • Att främja pågående diskussioner om framtiden för teknik och ingenjörskonst
  • Samarbete för att bilda internationella forskningsallianser kring viktiga ämnen
  • Förbättring av avancerade personalresurser genom gemensam handledning av doktorander
  • Ytterligare uppmuntran till mobilitet för fakultet och studenter
Deans Forum i Tokyo, November 2011

Kontakt