Till innehåll på sidan

Scholars at Risk (SAR)

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja akademisk frihet, bland annat genom att ge skydd åt forskare och akademiker som inte kan vara verksamma i sina hemländer. SAR bildades år 2000 och har idag över 500 medlemsuniversitet i över 40 länder. Basen ligger vid New York University. KTH är medlem i SAR sedan 2017.

Angående kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har en arbetsgrupp bildats för att planera och koordinera det interna arbetet kring initiativ och mottagande. Gruppen leds av biträdande universitetsdirektören.

SAR låter förmedla att i dagsläget behöver ukrainska forskare som svenska lärosäten redan är i kontakt inte gå via den officiella SAR-processen, detta för att undvika dubbelarbete. De ukrainska forskarna kan istället söka sig till det lärosäte som de är i kontakt med.

Information till medarbetare på KTH med anledning av kriget i Ukraina. 

SAR Sverige

2016 lanserades den svenska sektionen av SAR, SAR Sverige, som en del av SAR Europe. Den svenska sektionen består idag av 23 lärosäten och ett forskningsinstitut och koordineras av Göteborgs universitet. SAR Sverige träffas cirka en gång per termin för att planera gemensamma aktiviteter och utbyta erfarenheter.

Mer information

SAR Svergie (sarsverige.se)

Scholars at Risk (scholarsatrisk.org)

SAR vid KTH

Arbetsgruppen KTH SAR leds av Nina Wormbs tillsammans med Jonathan Metzger, båda från ABE-skolan, samt Åsa Carlsson och Johanna Simonsson från Internationella relationer inom avdelningen för utbildningsstöd.

2020 tog KTH och ABE-skolan emot sin första SAR-forskare. KTH SAR har hittills arrangerat två seminarier om situationen i Turkiet (mars 2019 och december 2020). Ett informationsmöte om SAR, mottagning och matchning hölls i mars 2022. Under 2022 har KTH tagit emot sex ukrainska forskare genom SAR. Forskarna finansieras av KTH och externa finansiärer, framförallt SSF och KAW. Fler ukrainska forskare har anställts på KTH som en följd av kriget utanför ramen för SAR.

I KTH:s verksamhetsplan för 2022 avsätts medel för insatser för att möjliggöra mottagande av riskutsatta forskare, cirka 2 miljoner kronor avsätts årligen av FoFU-medel under perioden 2022-2026.

KTH ingår även i projektet InSPIREurope, genom partnern Göteborgs universitet. Projektet finansieras genom Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie och koordineras av SAR Europe. Projektet ska samordna de initiativ som finns i Europa, arbeta med policypåverkan och ge utbildning och stöd åt riskutsatta akademiker.

InSPIREurope (eua.eu)

Ta emot en riskutsatt forskare

Riskutsatta lärare och forskare som antingen befinner sig utomlands eller i Sverige, och som vill få stöd av nätverket, ska skicka in en ansökan direkt till SAR.

Application for Assistance - Scholars at Risk (scholarsatrisk.org) .

Ett lärosäte som är i kontakt med en riskutsatt forskare kan även nominera denne till SAR. För information om att ta emot riskutsatta lärare och forskare från Ukraina, se information överst på sidan.

Host a Scholar (scholarsatrisk.org)

I syfte att ge stöd i mottagandet av en SAR-forskare har KTH tagit fram en handläggningsordning, se bifogad pdf-fil. Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk (pdf 80 kB)

Kontakt

kth-sar@kth.se

Innehållsansvarig:Linda Andersson
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-01-22