Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, send an e-mail to sustainability@kth.se

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig till sustainability@kth.se

Open calls

updated February 21 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
Energimyndigheten Var med och utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser 21 februari 2019
JPI Oceans, Formas Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön 28 februari 2019
Vinnova Samverkansprojekt för bättre hälsa 28 februari 2019
Mistra Design för minskad exponering för farliga kemikalier 4 mars 2019
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk 5 mars 2019
Mistra Miljökommunikation 6 mars 2019
Energimyndigheten Utveckla framtidens vattenkraft 6 mars 2019
Vinnova Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - innovationsprojekt 8 mars 2019
Vinnova Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt 8 mars 2019
Energimyndigheten Utveckla hållbara biobränslen för flyg 12 mars 2019
JPI Oceans, Formas Europeisk utlysning: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio 17 mars 2019
Energimyndigheten Människa, energisystem och samhälle 20 mars 2019
Energimyndigheten Energiriktad grundforskning 2019 - inom flera vetenskaper 20 mars 2019
EIT Health EIT Health business plan for 2020 27 mars 2019
SIP Viable Cities (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Klimatneutrala städer 2030 28 mars 2019
KTH – Centre for Sustainable aviation Centrum för Hållbar Luftfart - Utlysning av forskningsanslag 31 mars 2019
Formas Från forskning till praktik – metoder och verktyg 2 april 2019
Energimyndigheten Vill du ta fram nästa generations kraftelektronik? 3 april 2019
Energimyndigheten Internationella projekt inom havsenergi OCEANERA-NET Cofund 5 april 2019
Energimyndigheten Industriklivet – forsknings- och innovationsprojekt för minskning av processindustrins utsläpp av växthusgaser 10 april 2019
Vinnova Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi 11 april 2019
SIP lättvikt (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019 25 april 2019
SIP Smart Built Environment (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande 29 april 2019
Energimyndigheten, ERA-Net Utveckla produktionen av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i ett europeiskt samarbete 18 juni 2019

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.