Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated April 16 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
SIP Produktion 2030 (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering 24 april 2019
SIP lättvikt (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019 25 april 2019
Formas Formas kommunikationsutlysning 2019 25 april 2019
SIP Smart Built Environment (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande 29 april 2019
Belmont Forum, Vetenskapsrådet International call on climate, environment and health 6 maj 2019
Energimyndigheten Sök stöd för forskning inom klimat och miljö  (gästforskare) 15 maj 2019
Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019 17 maj 2019
Formas Ett fossilfritt välfärdssamhälle 28 maj 2019
Formas Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla 28 maj 2019
Nordforsk Sustainable Urban Development and Smart Cities 4 juni 2019
Formas Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle 4 juni 2019
Formas Ökad rörlighet mellan akademi och praktik 4 juni 2019
Vinnova Innovationer för en klimatneutral framtid 11 juni 2019
Formas Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems 14 juni 2019
Energimyndigheten, ERA-Net Utveckla produktionen av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i ett europeiskt samarbete 18 juni 2019
Energimyndigheten Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion 24 juni 2019
Belmont Forum, Formas Forskning om hållbara hav 27 augusti 2019
Vinnova Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2019 (höst) 29 augusti 2019
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland 17 september 2019
KSLA Vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn 17 september 2019
Mistra Food Security and Sustainable Food Systems 30 september 2019

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.