Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated October 18 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
Vinnova Banbrytande idéer inom industriell utveckling – hållbar industri 23 oktober 2019
Vinnova Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi projekt höst 2019 31 oktober 2019
Formas, ERA-Net BiodivERsA ERA-Net BiodivERsA – biodiversitet och klimatförändringar 5 november 2019
SIP mining and metal recovery – STRIM (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Towards a sustainable development in the mining and metal extraction industry 7 november 2019
NordForsk The Nordic Programme for Interdisciplinary Research 13 november 2019
NordForsk Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends 20 november 2019
Formas Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet

25 november 2019 (öppnar 24 okt)

KTH internt Collaboration within Energy Research 26 november 2019
Formas Samhällsplanering för omställning (steg 1) 14 januari 2020 (öppnar 7 nov 2019)
Energimyndigheten Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering 15 januari 2020
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability 21 januari 2020
Formas Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet 30 januari 2020 (öppnar 14 nov 2019)
Formas Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen 6 februari 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 5 mars 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet 7 april 2020 (öppnar 7 nov 2019)

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Vinnova Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer öppnar 13 mars 2020, DL 15 maj 2020
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.