Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning och centra inom miljö och hållbar utveckling

Många forskargrupper på KTH har miljö och hållbar utveckling antingen som central frågeställning i sin verksamhet, eller som viktig komponent i sin forskning inom gruppens specifika forskningsområde. Utöver det är KTH delaktiga, ibland drivande, i trettio centrumbildningar med en stark koppling till miljö och hållbar utveckling. Där bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.