Till innehåll på sidan

Nytt centrum tar brett grepp om klimatet

Bilden föreställer ett jätteisberg från en smältande glaciär i Ilulissat på Grönland.
Jätteisberg från en smältande glaciär i Ilulissat på Grönland. Foto: Maridav / Mostphotos
Publicerad 2021-11-09

Varför möts inte klimatkrisen av skarpare åtgärder? Inom nystartade KTH Climate Action Centre ska forskare skynda på omställningen genom att engagera hela samhället.

– Målet är att agera bortom forskningen, att tillsammans omsätta kunskap i handling, säger Francesco Fuso-Nerini , föreståndare för centrumet.

Samverkan står i centrum för den nya satsningen. Det gäller med såväl KTH:s forskare och studenter som nationella och internationella partner, privat och offentlig sektor och allmänheten. Målet är att presentera förslag och klimatåtgärder som kan vinna acceptans och få politiskt och socialt stöd på bred front.

Karin Larsdotter och Francesco Fuso-Nerini.
Karin Larsdotter och Francesco Fuso-Nerini, vice föreståndare respektive föreståndare för KTH Climate Action Centre.

– Öppna seminarier, diskussioner och nätverkande är avgörande delar av centrumets verksamhet. En samhällsrörelse kommer till stånd först när forskningsbaserad kunskap och teknik implementeras i linje med allmänhetens behov och värderingar, säger Karin Larsdotter , vice föreståndare med ansvar för samverkan.

Centrumets namn KTH Climate Action Centre   kommer från ett av FN:s globala hållbarhetsmål, ”Bekämpa klimatförändringarna”, som handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att stävja klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Framgångsrikt klimatarbete kräver helhetsperspektiv

Men för att nå framgång krävs att klimatpolicys och hållbarhetsprojekt ses i ett helhetsperspektiv, enligt Francesco Fuso-Nerini. Planer för utsläppsminskningar och klimatanpassning måste vara noggrant utformade, integrerade med de övriga hållbarhetsmålen och förankrade i den lokala miljön, poängterar han.

– Samtidigt med att klimatåtgärder införs måste man kunna uppnå även andra samhälls- och miljömål. Samhällen som är beroende av fossila bränslen och påverkas starkt av klimatomställningen måste få bra alternativ när det gäller arbetstillfällen och energikällor.

Centrumet, som drog igång i augusti, har redan startat flera studentprojekt. Bland annat ett som kopplar samman studenter från fyra olika kontinenter för att diskutera uppfattningar och lösningar på klimatförändringar.

Föreslår personliga utsläppsbudgetar

Inom forskningen är flera satsningar på gång. Nyligen var Francesco Fuso-Nerini en av forskarna som fick stor uppmärksamhet för ett förslag om att man borde införa personliga utsläppsbudgetar . Det skulle öppna för en utsläppshandel mellan individer och bidra till att fler personer tar större klimatansvar, menar han.

Genom att skapa ett brett deltagande av forskare med klimatinriktning från KTH hoppas centrumet kunna ta itu med klimatåtgärder i alla delar av samhället. Fokus är på forskningsteman som klimatåtgärder på systemnivå, nettonollutsläpp genom en blandning av innovativ teknik och policyer, klimatanpassning via ökad motståndskraft och medborgerligt, privat och samhälleligt engagemang i klimatåtgärder.

Om fem år – var befinner sig KTH Climate Action Centre då?

– Då kommer vi att ha ett brett utbud av forsknings- och engagemangsaktiviteter om klimatåtgärder, och en konstellation av partner som arbetar tillsammans mot övergången till ett samhälle med nettonollutsläpp, säger Francesco Fuso-Nerini.

Christer Gummeson

Fakta KTH Climate Action Centre

KTH Climate Action Centre diskuterar med flera potentiella finansiärer om stöd. För närvarande finansieras verksamheten av bland andra H&M Foundation:

– KTH Climate Action Centre blir en viktig plattform för att interagera med beslutsfattare, näringsliv, studenter och allmänhet där vi kan visa vad som är möjligt och därmed inspirera till förändring. För att nå FN:s hållsbarhetsmål till 2030 och för att tackla den akuta klimatkrisen behövs nya typer av samarbeten och en arena där samhällsaktörer och forskare kan mötas och diskutera lösningar, säger Diana Amini, Global Manager vid H&M Foundation.

Centrumet har två föreståndare, Francesco Fuso-Nerini, med vetenskapligt ansvar och Karin Larsdotter, föreståndare med ansvar för samverkan.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-11-09