Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Panelsamtal med Johan Rockström

Panelsamtal med Johan Rockström, mottagare av KTH:s stora pris år 2021. Samtalet spelades in på KTH 5 april 2023.

För att aktivera textningen klicka på CC och välj Svensk text. 

Johan Rockström mottog KTH:s stora pris 2021 med motiveringen:

"Med sitt gedigna kunnande och gränslösa engagemang visar klimatforskaren Johan Rockström såväl vetenskapligt som i vardagen vägen för en möjlig och hållbar framtid. Genom sin forskargärning har han bland annat byggt ett robust ramverk för social och ekonomisk utveckling inom planetens gränser. Han lyckas med konststycket att både ingjuta hopp och mana till handling – nu. Johan Rockström är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris."

Läs mer om Johan Rockström här

Panelsamtal: Hur ska universiteten hantera nutida och framtida hållbarhetsutmaningar och lösningar?

För att nå nationella och internationella åtaganden krävs snabba och omfattande åtgärder. Universiteten har ett ansvar att möjliggöra en rättvis och hållbar omställning av samhället genom undervisning, forskning och samarbeten.

Universiteten är en arena för kunskapsutveckling och utbyten, de skapar nätverk och möjlighet till samarbeten för att utveckla och implementera hållbarhet för tusentals studenter, forskare, anställda, intressenter och samhällsmedlemmar. Universiteten arbetar nära beslutsfattare, företag och civilsamhället i jakten på lösningar på de globala utmaningarna.

  • Hur kan vi säkerställa att våra studenter får rätt kunskap och förbereds för att arbeta med hållbarhetsutmaningar i arbetslivet eller i sina forskarkarriärer?
  • Hur kan universiteten stärka forskarinfrastrukturen och främja miljöer för utveckling av innovation och mångsidiga lösningar?
  • Hur kan universiteten samarbeta med beslutsfattare och näringsliv för att se till att spetsforskning snabbt kommer till nytta för samhället?

Panel

  • Johan Rockström, professor i Jordsystemsvetenskap vid Potsdam universitet, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, systemekolog och agronom, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland. 
  • Anders Söderholm, rektor KTH
  • Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
  • Christian Levin, vd Scania
  • Elina Eriksson, lektor i människa-datorinteraktion, KTH

Sofia Ritzén, dekanus och professor i integrerad produktutveckling på KTH leder samtalet och fördelar ordet.

Datum: Onsdag 5 april 2023
Tid: kl. 15.30-17.00
Språk: Svenska