Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samtal med Dilsa Demirbag-Sten

Samtal med Dilsa Demirbag-Sten, mottagare av KTH:s stora pris år 2019. Samtalet spelades in på KTH den 6 oktober 2021.

Mottagare av KTH:s stora pris 2019

Grundskolan som grundsten

Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet samtalar med Danica Kragic, professor i datalogi vid KTH och Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för framtidsstudier om vikten av en jämlik och god utbildning i ett högteknologiskt samhälle. Moderator Per Svensson fördelar ordet.

Så lyder motiveringen till att Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019:

"Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet - genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris."

Läs mer om Dilsa Demirbag-Sten och KTH:s stora pris