Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppen föreläsning med Kristina Edström

Öppen föreläsningen med Kristina Edström, mottagare av KTH:s stora pris år 2018. Föreläsningen hölls den 24 september 2020.

Batterier för en grön omställning av framtiden

Behovet av att kunna lagra energi i vår vardag ökar snabbt. Men hur ser batterier ut i framtiden och vad kommer batterier att betyda för vår miljö? Den världsledande batteriforskaren och kemiprofessorn Kristina Edström – tidigare mottagare av KTH:s stora pris -berättar var forskningen står idag och vilken riktning den bör ta för att stärka en utveckling mot en klimatneutral framtid. Föreläsningen hölls 24/9-2020.

Kristina Edström mottogs KTH:s stora pris 2018 med motiveringen

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

Läs mer om Kristina Edström och KTH:s Stora pris