Till innehåll på sidan

KTH Innovation Award

KTH Innovation Award delas ut till personer från KTH som genom nyskapande innovationer bidragit till ett bättre samhälle. Priset instiftades 2020 och möjliggjordes av donationer från Spotifys vd och grundare Daniel Ek och Mathias Uhlén, professor på KTH. Prissumman är 500 000 kronor.

Om KTH Innovation Award

Under snart 200 år har KTH samlat människor med kunskap och passion för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar. KTH:are har varit med och förändrat hela industrier och deras arbete har sammantaget påverkat miljontals liv. KTH Innovation Award ska hylla människor från KTH som har bidragit till ett bättre samhälle med sina innovationer.

Kreativitet, uthållighet och mod premieras

Mottagaren av KTH Innovation Award skall ha bevisad förmåga att anta stora utmaningar och ha bidragit till ett bättre samhälle. Mottagaren ska med kreativitet, uthållighet och mod ha skapat nytta i samhället. Detta innebär: 

  • Kreativitet: att ha visat en förmåga att tänka nytt och ta sig loss från etablerade perspektiv
  • Uthållighet: att med starkt driv outtröttligt ha arbetat mot en vision
  • Mod: att ha vågat ta sig an stora utmaningar för att nå ett viktigt mål

Mottagaren ska också ha:

  • vara eller ha varit verksam som forskare på KTH eller;
  • vara eller ha varit anställd på KTH eller;
  • vara student på KTH eller ha studerat på KTH under en betydande del av sin studietid eller;
  • på annat sätt bedömas ha en stark anknytning till KTH.

Mottagaren ska dessutom:

  • grundat ett eller flera företag eller;
  • bidragit till innovationer i existerande företag till exempel med patent eller;
  • på annat sätt överfört eller nyttiggjort kunskap i samhället.

KTH Innovation Award kan delas mellan högst tre mottagare per år. Priset kan inte delas ut postumt. Prissumman är 500 000 kronor. Priset kommer delas ut i minst 10 år från och med 2021.

Donatorer

Collage of portraits of Daniel Ek and Mathias Uhlén

Instiftandet av priser och dess prissumma möjliggjordes av generösa donationer från Mathias Uhlén, KTH-professor och entreprenör och Daniel Ek, vd och grundare av Spotify.

Priskommittén

Mottagaren av KTH Innovation Award utses av en välrenommerad priskommitté. Kommitténs representanter har tillsammans bred kunskap om innovation, nyttiggörande av avancerad forskning och startups, från ett både svenskt och internationellt perspektiv. 

Från vänster: Sigbritt Karlsson, Paulina Modlitba, Klaus Hommels, Jane Walerud, Stefan Ståhl
Från vänster: Sigbritt Karlsson, Paulina Modlitba, Klaus Hommels, Jane Walerud, Stefan Ståhl

Priskommittén 2021

De som tar plats i kommittén 2021 är KTH:s rektor Sigbritt Karlsson, investeraren Klaus Hommels, KTH-alumnen Paulina Modlitba, affärsängeln Jane Walerud och KTH-professor Stefan Ståhl.

Kontakt