Till innehåll på sidan

Trendbrott: Datatrafiken ökar, energiförbrukningen minskar

Datatrafiken och internetanvändandet ökar medan energiförbrukningen minskar.

NYHET

Publicerad 2016-08-29

Internetanvändningen har ökat allt snabbare på senare år och i takt med den energiförbrukningen och därmed utsläppen. Nya rön från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH visar för första gången ett revolutionerande trendbrott. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp från it-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar sedan 2010 i Sverige trots en kraftigt ökad datatrafik.

Bakom studien står forskarna Dag Lundén och Jens Malmodin vid CESC som båda också arbetar med tillämpad forskning på Telia respektive Ericsson.

De har tagit ett livscykelgrepp och undersökt den totala energiförbrukning och de koldioxidutsläpp som exempelvis datorer, tv-apparater, telefoner ger upphov till under sin livstid. Allt från produktion av hårdvara i andra länder till kringutrustning såsom basstationer, serverhallar och hela vägen till innehållet, själva användandet och återvinning är inräknat.

Dag Lundén.

– Det har funnits en form av förbannelse kring att ökad datavolym automatiskt innebär ökad energiförbrukning. Men nu ser vi en tydlig "decoupling", eller frikoppling på svenska, av kurvorna. Dataanvändningen ökar utan att de totala utsläppen gör det, säger Dag Lundén.

Forskarkollegan Jens Malmodin tar över.

– Utvecklingen gäller både för den relativt koldioxidsnåla energimix vi har i Sverige, med hög andel kärn- och vattenkraft, men trenden syns också om man använder en global energimix där kol och olja utgör en större andel, säger Jens Malmodin.

Den nya studien är en uppföljning av en tidigare gjord dito, och bygger på uppmätta data till skillnad från många liknande studier som ofta bygger på extrapoleringar och antaganden. Forskarna har arbetat med studien i drygt ett år och fick tidigt indikationer på att ökningen stannat av.

Jens Malmodin.

– Vi blev båda överraskade av att trendbrottet syntes så tydligt och tidigt i statistiken. Att folk lämnat stora stationära persondatorer och tv-apparater och i stället använder mindre skärmar är en viktig förklaring, men det finns fler orsaker, säger Dag Lundén.

Jens Malmodin lägger till att deras bedömning är att energiförbrukningen och koldioxidutsläppen kommer att fortsätta minska tills åtminstone år 2020. Vad som händer efter det är svårt att bedöma på grund av den oerhört snabba utvecklingstakten inom it-sektorn.

Resultatet sammanfattats i en artikel som är nominerad till "Best Paper Award" vid ICT4S. ICT4S är en internationell konferens om hur informations- och kommunikationsteknologi kan stödja hållbar utveckling och samlar världens ledande experter inom området. Konferensen arrangeras i Amsterdam i denna vecka.

Ytterligare två artiklar från CESC har nominerats, en om planering av hållbara städer och en som kritiskt granskar hållbarheten i en ny typ av energisnåla bildskärmar, OLED.

Forskarna presenterar artikeln på ICT4S ( 2016.ict4s.org ) den 1 september 2016.

CESC är ett tvärvetenskapligt Vinnova Excellence Centre vid KTH de som arbetar här forskar kring hur digitalisering kan stödja en hållbar utveckling. Partners är KTH, Coop,
Ericsson, Stockholm stad, Telia, Stockholms läns landsting/TRF samt Täby Kommun.

Här hittar du CESC: www.cesc.kth.se

Text: Anna Volckerts/Peter Ardell

För mer information, kontakta Mattias Höjer (föreståndare för CESC) på 08 - 790 64 51 eller hojer@kth.se.