Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarskap

Som medarbetare på KTH kommer du dagligen i kontakt med kollegor med olika bakgrunder och höga ambitioner. Du får goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll genom dessa berikande samarbeten.

KTH ger sina medarbetare ett ansvar att självständigt driva sitt arbete framåt.

Våra samarbeten – mellan olika forskningsdiscipliner, organisationer/företag och länder– bidrar till att vi växer, både professionellt och individuellt. Professionellt för att vi får tillgång till ny kunskap och som individer för att vi berikas av möten med människor som har andra perspektiv. Det gör att vi kan se utmaningarna i organisationen ur olika perspektiv och därmed se flera alternativa lösningar i vår verksamhet.

Det ligger ett kvalitativt värde i att kunna ta tillvara människors olika erfarenheter och perspektiv. Detta är särskilt viktigt i en organisation vars främsta syfte är att utveckla och underhålla teknik som främjar samhälle och natur.

Samarbeten med andra partners utanför KTH

KTH har ett mycket givande och nära samarbete med såväl andra forskningsinstitut som med många svenska företag, myndigheter, kommuner och landsting. Eftersom vår verksamhet är beroende av stimulans från omvärlden är vi nyfikna på vad andra gör och vad de kan bidra med. Science for Life Laboratory  och AlbaNova  är exempel på hur vi idag samarbetar över kunskapsgränserna både inom KTH och tillsammans med andra lärosäten – nationellt och internationellt. Samverkan med näringsliv och samhälle är ett viktigt och prioriterat område för oss. Därför arbetar vi efter en utprövad modell för olika typer av partnerskap och personutbyten.

När du jobbar på KTH får du också ett tydligt ansvar – dels i den roll du kommer ha, dels som representant för KTH.

Se gärna intervjun med personalchef Annica Fröberg, som berättar om hur vi ser på medarbetarskap och ledarskap här på KTH.

Det speciella med kulturen här är den höga ambitionsnivån hos alla våra medarbetare – och den kreativa miljön.