Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att arbeta och utvecklas som doktorand

Som doktorand på KTH får du tid för reflektion och intressanta samtal med kunniga kollegor. Din utveckling sker naturligt genom progressionen i forskningsprojektet samt med hjälp av de kurser som finns att tillgå för KTH:s doktorander.

Att arbeta som doktorand på KTH innebär att vara en del i ett större sammanhang. Du arbetar ofta i handledarnas forskargrupp där ditt forskningsprojekt utgör en viktig pusselbit. Dina handledare är viktiga personer när det gäller din forskning och de vägleder dig i ditt doktorandarbete och din utveckling till självständig forskare.

För att lyckas som doktorand behöver du vara målorienterad, ha ett eget driv och ta ansvar för din egen utveckling. En framgångsrik forskning kräver nyfikenhet och att du inte ger upp i första taget.

Under doktorandtiden utvecklas många nätverk mellan kollegor vid andra universitet, näringsliv och andra organisationer. Dessa nätverk kommer vara en språngbräda vidare efter doktorandtiden.

Om forskarstudier vid KTH

forskarstudier vid KTH  samlar vi information om att bedriva doktorandstudier vid KTH.

Lär känna doktoranden Emma

Emma Tegling läste civilingenjörsutbildningen på KTH och fick genom ett samarbete chansen att åka till USA och prova på forskning en sommar.

– Jag fastnade helt för forskning, tänk att få jobba med att lösa de problem man är mest intresserad av! Säger hon.

Emma arbetar på en stor avdelning med kollegor från hela världen som ofta tar emot internationella besökare.

– Att resa utomland för att delta i konferenser och forskningssamarbeten är en rolig del av jobbet. På KTH är det tydligt att forskning inte känner några gränser.

Fotografi av en leende blond kvinna framför en blå och animerad bakgrund,
Doktoranden Emma Tegling.

Emmas forskning och framtid

I hennes egen forskning undersöker hon hur förnyelsebara energikällor förändrar elnätets struktur, med sikte på att hitta metoder så att elnätet förblir stabilt, men små energiförluster.

– Med en växande världsbefolkning måste vi tänka om när det gäller hur vi producerar och använder energi, berättar Emma.

I framtiden vill hon fortsätta med forskningen, kanske genom att satsa på en internationell akademisk karriär, eller som FoU-projektledare i industrin.