Till innehåll på sidan

Forskare från Ukraina

För forskare från Ukraina som är flyktingar finns flera stödalternativ tillgängliga.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida, stödinsatser för forskare från Ukraina .

Ett alternativ är . Dessutom samlar KTH kontinuerligt in information gällande erbjudanden om att ta emot ukrainska gästforskare.

Vid intresse av gästforskarplats på KTH, vänligen maila ukrainainfo@kth.se  för mer information och eventuell matchning.