Till innehåll på sidan

Forskare från Ukraina

För forskare från Ukraina som är flyktingar finns flera stödalternativ tillgängliga.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida, stödinsatser för forskare från Ukraina .

KTH samlar kontinuerligt in information gällande erbjudanden om att ta emot ukrainska gästforskare.

Vid intresse av gästforskarplats på KTH, vänligen maila kth-sar@kth.se  för mer information och eventuell matchning.