Till innehåll på sidan

CV-mall för anställning och befordran av lärare

Denna CV-mall gäller för ansökan om anställning som professor, lektor och biträdande lektor samt vid ansökan om befordran och ansökan om antagning som docent.

CV-mallar och instruktioner för ansökan till anställning och befordran av lärare

I syfte att underlätta hanteringen av ansökningar finns en CV-mall som anger de uppgifter som efterfrågas i processen. Olika punkter i mallen äger mer relevans beroende på sökt befattning. Följande anvisningar gäller för den sökande:

  • CV-mallen används med bibehållen numrering.
  • Ansökan bör skrivas på engelska.
  • Ansökan ska ställas till rektor (den behöver inte undertecknas).
  • Ansökan görs genom KTH:s rekryteringssystem.
    • CV och bilagorna till ditt CV laddas upp i en fil.
    • Publikationer laddas upp separat i systemet.
  • Ansökan ska vara KTH tillhanda senast det datum som angivits i annonsen.
  • Vid KTH utförs som regel referenstagning på den sökande som föreslås för anställningen.

KTH:s CV-mall hittar du här på svenska och engelska. Se även den pedagogiska meritportföljen på KTH för en fördjupad information om KTH:s krav på din ansökan.

CV template for the employment and promotion of teachers (docx 62 kB)

CV-mall för anställning och befordran av lärare (docx 65 kB)

Pedagogisk portfölj på KTH (docx 42 kB)

Pedagogical portfolio at KTH (docx 54 kB)

Cover page for application to promotion (docx 63 kB)

Innehållsansvarig:academic@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25