Till innehåll på sidan

CV-mall för anställning och befordran av lärare

Denna CV-mall gäller för ansökan om anställning som professor, lektor och biträdande lektor samt vid ansökan om befordran och ansökan om antagning som docent.

CV-mallar och instruktioner för ansökan till anställning och befordran av lärare

I syfte att underlätta hanteringen av ansökningar finns en CV-mall som anger de uppgifter som efterfrågas i processen. Olika punkter i mallen äger mer relevans beroende på sökt befattning. Följande anvisningar gäller för den sökande:

  • CV-mallen används med bibehållen numrering.
  • Ansökan bör skrivas på engelska.
  • Ansökan ska ställas till rektor (den behöver inte undertecknas).
  • Ansökan görs genom KTH:s rekryteringssystem.
    • CV och bilagorna till ditt CV laddas upp i en fil.
    • Publikationer laddas upp separat i systemet.
  • Ansökan ska vara KTH tillhanda senast det datum som angivits i annonsen.
  • Vid KTH utförs som regel referenstagning på den sökande som föreslås för anställningen.

KTH:s CV-mall hittar du här på svenska och engelska.

CV template for the employment and promotion of teachers (docx 546 kB)

CV-mall för anställning och befordran av lärare (docx 544 kB)

Cover page for application to promotion (docx 538 kB)

Innehållsansvarig:academic@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-21