En arbetsplats med många förmåner

Tjänstepension, extra föräldraersättning, friskvård och betald semester redan från första året är bara några få av de förmåner våra medarbetare har. Läs mer här nedan om vad vi erbjuder.

Några av de förmåner vi erbjuder

Friskvård

Som anställd på KTH är du berättigad till friskvårdspeng varje kalenderår.

Extra föräldraersättning

Vi kompletterar den allmänna föräldraförsäkringen vid föräldraledighet när du jobbar här. På KTH:s intranät kan du läsa mer om avtal om föräldraersättning

Tjänstepension

När du är anställd av KTH får du tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna pensionen. På KTH:s intranät kan du läsa mer om pension

Andra exempel på vanliga förmåner hos oss

- Friskvårdstimme
- Möjlighet till nettolöneavdrag för SL-kort och hushållsnära tjänster
- Läkemedelssubvention
- Sjukvårdsersättning
- Möjlighet till bruttolöneavdrag för bland annat IVF och synoperation

Till sidans topp