Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi hur och på vilket sätt dina personuppgifter hanteras inom ramen för rekrytering till anställningar på KTH.

När du söker anställning hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning EU:s dataskyddsförordning.

 1. Personuppgiftsansvarig
  KTH (org. nr 202100-3054-01) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du väljer att registrera i samband med att du söker en anställning vid KTH och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 2. Vilka personuppgifter hanteras?
  I anställningsärendet hanterar vi de uppgifter som du lämnar vid ansökningstillfället. Vi kan också komma att efterfråga ytterligare uppgifter, t.ex. referenser.
 3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  När du skickar in en ansökan till KTH registreras dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem. Dina uppgifter är därmed sökbara för anställda som arbetar med rekrytering inom KTH. Dina uppgifter används i det anställningsärende som du anmält intresse för. Uppgifterna behandlas huvudsakligen i KTH:s rekryteringssystem. Viss manuell hantering av uppgifterna kan förekomma.
 4. Lagring av dina personuppgifter
  Dina personuppgifter kommer att lagras i rekryteringssystemet i 30 månader efter tilldelningsbeslut av den sökta anställningen. Undantag kan göras om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna längre, exempelvis en pågående juridisk process.
 5. Dina rättigheter
  Du har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person, rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter gällande dina personuppgifter samt rätt att efter ansökan få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. En sådan ansökan skickas till dataskydd@kth.se eller Kungliga Tekniska högskolan, Att: Dataskyddsombud, Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm
Till sidans topp