Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Andrew Martin

Profilbild av Andrew Martin

Fakultetsförnyelseansvarig

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Prof. Andrew Martin är forskare och lärare inom energiteknik med tre decenniers erfarenhet. Ämnen omfattar biobränsle, membrandestillering, polygenerering och solenergi -- samtliga relevanta för hållbar utveckling. Dessa ämne finns i en mängd olika tillämpade projekt inom en rad områden: från storskalig kraftvärme till decentraliserad förnybar-baserad polygenerering i glesbygden; samt vattenrening och rening av industriella avloppsvatten genom spillvärme-driven membrandestillering. Prof. Martin använder experimentella studier, pilotförsök och simuleringar (komponent och termodynamiska systemanalys) för att åstadkomma forskningsresultat av intresse för industrin och samhället.

Under 2022 var han utsett till ansvarig för fakultetsförnyelse (FFA) vid Skolan för Industriell Teknik och Management (ITM). Tidigare uppdrag inkluderar avdelningschef (2015-2022), studierektor (2012-2015) och masteransvarig för hållbar energiteknik (2002-2013). Han är koordinator för H2020 BRISK2 och har lett eller deltagit i flera nationella och internationella forskningsprojekt. Över 15 doktorander har disputerat under hans handledning.

Akademiska kvalifikationer

Professor i energiteknik, KTH (2012)

Docent i energiteknik, KTH (2004)

PhD i maskinteknik, University of Florida (1997)


Kurser

Energilagring (MJ2386), lärare | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ241X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ232X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ233X), examinator, lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2411), lärare | Kurswebb

Introduktion till industriell teknik och ingenjörsarbete (MG1201), lärare | Kurswebb

Metoder för forskning om hållbar energi (MJ2510), lärare | Kurswebb

Numerisk värmeöverföring i energiteknik (MJ2515), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Numerisk värmeöverföring i energiteknik (FMJ3411), examinator | Kurswebb

Polygenerering - småskaliga system (MJ2503), lärare | Kurswebb

Tillämpad kraft- och värmeteknologi (MJ2426), lärare | Kurswebb