Skip to main content

Green Kaizen

Green Kaizen stödjer tillverkande företags miljöförbättringsarbete med hjälp av en miljöförbättringsmetod (GPM) och ett metodramverk (Green Kaizen) med syfte att minska företags miljöbelastning och CO2-påverkan. Metoden Green Performance Map (GPM), utvecklades för ett antal år sedan i ett VINNOVA-projekt för att minska miljöbelastningen från produktionen genom identifiering och visualisering av miljöaspekter i en input-output modell. Metoden har ett industriellt ursprung från Haldex AB i Landskrona, och har genom åren testats i olika piloter och skarpa case inom främst svensk fordonsindustri och läkemedelsindustri. Metoden är numera bl a en global standard på AstraZeneca och ingår som verktyg i en ny satsning inom Produktionslyftet.