Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Catherine Trask

Profilbild av Catherine Trask

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Catherines utbildning är i Occupational Hygiene vid University of British Columbia och dessförinnan Kinesiology vid Simon Fraser University, båda i Kanada. Efter ett tag som gästforskare vid Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle tillbringade hon ett decennium vid Canadian Center for Health and Safety in Agriculture vid University of Saskatchewan som professor och Kanadas forskningsstol i belastningsergonomi.

Hennes forskningserfarenhet inkluderar bedömning av exponering i arbetet, arbetskadeepidemiologi och interventionsutvärdering. Aktuella forskningsintressen inkluderar hälsoeffekterna av diskriminering på arbetsplatsen och anpassning av insatser för att göra ergonomi "bästa praxis" tillgänglig för utsatta eller marginaliserade grupper.

Hon har flera undervisningsbidrag (se nedre). Hon bidragar också som tillträdande programansvarig för masterexamen i teknik, arbete och hälsa.


Kurser

Avancerade mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer (CH2006), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Bedömningar och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön (CH2004), lärare | Kurswebb

Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön (CH2012), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Belastningsergonomi (HN2018), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Design av ergonomiska arbetsplatser (CH206V), kursansvarig | Kurswebb

Design av ergonomiska produkter (CH203V), lärare | Kurswebb

Förändringsledning och arbetsmiljö (HN2015), lärare | Kurswebb

Hantering av kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker (CH2014), examinator, lärare | Kurswebb

Introduktion till teknik, arbete och hälsa (CH2013), examinator, lärare | Kurswebb

Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer (HN2024), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I (CH209V), lärare | Kurswebb

RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II (CH210V), lärare | Kurswebb

RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador (CH211V), lärare | Kurswebb

Statistik för medicintekniska tillämpningar (CM2018), lärare | Kurswebb

Systemsäkerhet och riskhantering (HN2022), lärare | Kurswebb

Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) (HN2021), lärare | Kurswebb