Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Erik Jenelius

Profilbild av Erik Jenelius

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

TRANSPORTPLANERING

Adress
Brinellv 23
Rum

Om mig

Erik Jenelius är professor i kollektivtrafiksystem och chef för Avdelningen för transportplanering vid Institutionen för byggvetenskap på KTH. Erik har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid KTH, disputerade i infrastruktur 2011 och blev docent i transportvetenskap 2017.

Erik är vice föreståndare för KTH Transportplattform och styrgruppsmedlem för Centre for Traffic Research (CTR) och strategiska forskningsområdet (SFO) TRENoP (Transport Research Environment with Novel Perspectives). Han är Associate Editor för IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems och sitter i Editorial Advisory Boards för Transportation (Springer), Transportation Research Part C (Elsevier) och npj Sustainable Mobility and Transport.

I oktober 2023 rankades Erik bland de 60 främsta forskarna internationellt (topp 1 i Sverige) inom området logistik och transport med avseende på årlig citeringsimpact (Ioannidis 2023).

Forskning

En kort film om Eriks forskning.

Erik Jenelius forskning handlar om att utveckla våra transportsystem mot att bli hållbara och klimatneutrala samtidigt som de är effektiva, inkluderande och tillförlitliga. Det privata bilresandet förbrukar mycket resurser i form av energi och utrymme och har negativa effekter som utsläpp, barriärer och trafikolyckor.  Eriks forskning är inriktad på att utveckla ett mer resurseffektivt system som bygger på kollektivt resande, mikromobilitet och aktiva färdmedel.

En viktig del består av att förbättra vår förståelse av människors resmönster och behov, ett område där automatiska datakällor som digitala biljettsystem, GPS-spår och mobilappar öppnar nya dörrar. Teknikutveckling möjliggör också nya former av system, till exempel efterfrågestyrda självkörande fordon i kollektivtrafiken, som behöver analyseras och utformas för att nå störst potential.

Andra viktiga frågor för Erik är hur trängsel ombord fordon och på stationer kan minskas, hur punktligheten kan förbättras och resiliensen mot störningar ökas genom planering, trafikstyrning och information i realtid.

Projekt

ResPT: En undersökning av den svenska kollektivtrafikens resiliens ur ett tekniskt och social-ekologiskt perspektiv (2024-2027). Finansierat av Energimyndigheten (beslut ).

Modellering of mikromobilitet (M3): Fortsättningsprojekt kring parkering och ruttval (2024-2026). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV ).

Multimodal Trafikledning 2 (MMTL2) (2023-2026). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV ).

AlgoTransit: Algoritmer för hållbar och effektiv kollektivtrafik (2023-2025). Finansierat av Vinnova (beslut ).

Pilot för Validering av Nya Datakällor för skattning av Kollektivtrafikruttval (VaNDKoll) (2023-2024). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV ).

Effekten av trängsel och komfort i kollektivtrafiken på resval: empirisk förstudie (2023-2024). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV ).

Beredskapshänsyn i transportsystemet (BULT) (2022-2027). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV ).

SMART 3 - Simulation and Modeling of Automated Road Transport, Part 3 (2022-2025). Finansierat av Trafikverket (beslut TRV 2022/8287).

Hållbara och integrerade transportsystem i städer - HITS2024 (2020-2024). Finansierat av Vinnova (beslut ).

Undervisning

Erik är kursansvarig och huvudlärare för kandidatkursen AH1025 Kollektivtrafik, bussar och järnväg gk. Kursen ger grundläggande kunskaper om utformning, ledning och planering av kollektivtrafiksystem. Miljöpåverkan, marknad, fordonssystem, finansiering och organisation behandlas på en övergripande nivå. Han är även kursansvarig och lärare för masterkursen AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem, som omfattar mer avancerade aspekter av kollektivtrafikplanering, drift, analys och utvärdering.

På doktorandnivå undervisar Erik i kursen FAF3816 Vetenskapligt engagemang i transportvetenskap. Kursen är avsedd att uppmuntra studenterna att delta i en tillräcklig mängd vetenskapliga kommunikationsaktiviteter, att i muntlig och skriftlig form kommunicera ursprungliga forskningsresultat och deras samhälleliga implikationer till andra, samt att handleda andra studenter inom teoretiska och/eller praktiska projekt. Han handleder också regelbundet avhandlingar på kandidat-, master- och doktorandnivå.


Kurser

Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad nivå (AH203X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå (AH204X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AH101X), examinator | Kurswebb

Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik, gk (AH1025), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Planering och analys av kollektivtrafiksystem (AH2173), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Traffic Simulation Modelling and Applications (FAH3002), examinator | Kurswebb

Vetenskapligt engagemang i transportvetenskap (FAF3816), examinator | Kurswebb