Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Karl Bolin

Profile picture of Karl Bolin

ASSOCIATE PROFESSOR

Details

Telephone
Address
TEKNIKRINGEN 8

About me

Jag heter Karl Bolin och jag disputerade 2009 med en avhandling om hur vindkraftsljud kan maskeras av naturliga ljudkällor såsom lövsus och vågbrus samt med beräkningar åp ljudutbredning från vindkraftverk. Numera arbetar jag främst med ljudutbredningsfrågor och perceptionsfrågor rörande framförallt vindkraftsljud och flygbuller.


Courses

Building Acoustics and Community Noise (SD2166), examiner, course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Technical Acoustics, Second Cycle (SD211X), examiner | Course web

Engineering Acoustics (SD2111), teacher | Course web

Engineering Applications of Signal Analysis (FSD3141), examiner | Course web

Individual Project Work on Sound and Vibrationer (SD2101), examiner | Course web

Individual Project Work on Sound and Vibrationer (SD2102), examiner | Course web

Noise and Vibration Control (SD1120), teacher | Course web

Signal Analysis (FSD3140), examiner, course responsible | Course web

Signals and Mechanical Systems (SD2125), course responsible, teacher | Course web

Sustainable development and research methodology in engineering mechanics (SA2002), teacher, assistant | Course web

Vehicle Engineering (SD1002), examiner, course responsible, teacher | Course web

Profile picture of Karl Bolin

Publications

Publication list