Hoppa till huvudinnehållet

Kristina Nyström

Profilbild av Kristina Nyström

Professor

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 30
Rum

Forskare


Om mig

Jag studerar näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv. Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande?  Forskningen handlar även om entreprenörskapets betydelse på arbetsmarknaden samt rekrytering och kompetensbrist. 

Min forskning omfattar följande teman:

  • Företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.
  • Näringslivsomvandling och dynamik ur industriellt och regionalt perspektiv.
  • Institutionella aspekter av entreprenörskap och företagsdynamik
  • Arbetskraftsdynamik och anställningar i nyetablerade och nedlagda företag
  • Rekrytering av kompetens i ett regionalt perspektiv

Kurser

Affärsmodellen (ME2815), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME204X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå (KA103X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME205X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME271X), examinator | Kurswebb

Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys (ME1316), lärare | Kurswebb

Technology-based Entrepreneurship (ME2062), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Teknikbaserat entreprenörskap (ME2620), examinator, kursansvarig | Kurswebb