Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kristina Nyström

Professor i nationalekonomi

Kristina Nyström är professor i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomiska drivkrafter för teknisk utveckling, innovationer, ekonomisk tillväxt och entreprenörskap. Forskningen handlar särskilt om företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.

Kristina studerar till exempel entreprenörskapets betydelse på arbetsmarknaden och här är det vanligt att lägga fokus på framgångsrika entreprenör och startup-processen. De företag som läggs ned och de som jobbar tillsammans med entreprenören som anställda är dock också viktiga för arbetsmarknaden och näringslivsdynamiken. Vem tar ett jobb i ett nystartat företag när man vet att majoriteten av sådana företag dör inom fem år?

Kristinas forskning bidrar bland annat till ökad kunskap om betydelsen av nya företag för personer som har en svagare position på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och personer utan jobb. Forskningen handlar också om det regionala perspektivet på rekrytering. Just nu investeras mångmiljardbelopp i grön energi i Norrland. Hur skall man lyckas med rekrytering av rätt kompetens till dessa investeringar?

Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang