Till innehåll på sidan

David Broman

Professor i datorarkitektur

I sin forskning, som är både praktisk och teoretisk, utvecklar David Broman grundläggande metoder, algoritmer och programmeringsspråk. På så sätt möjliggörs effektiv modellering och exekvering av komplexa datorsystem.
Huvudsyftet är att underlätta för ingenjörer och forskare att programmera och modellera automatiserade system så att rätt saker utförs. Forskningen ger resultat i form av såväl vetenskapliga publikationer som i öppen källkod. Den senare står fritt att användas, både inom industrin och i samhället i stort.

Att höja abstraktionsnivån för alla användare är en stor utmaning eftersom det samtidigt ska automatiskt generera lösningar med hög prestanda. Målet är att användare enbart ska beskriva vad systemen ska utföra och inte hur och på vilket sätt.

För att hantera osäkerhet inkluderas modeller baserade på sannolikhetslära i metoderna. Vidare används tekniker för att resonera tillförlitligt kring tid, och möjlighet att simulera dynamiska system. I syfte att förbättra modelleringstekniker utvecklar David Bromans forskargrupp även robotprototyper samt samverkar med domänexperter inom olika områden som exempelvis fysikalisk reglering och evolutionsbiologi.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang