Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Annina H. Persson

Professor i fastighetsjuridik

Annina H. Perssonsforskning är inriktad på central förmögenhetsrätt, särskilt krediträtt, fastighetsrätt och sak-och insolvensrätt. Hon tog sin jur.kand 1990 vid Stockholms universitet och erhöll tingsmeritering vid Stockholms länsrätt åren 1990-1991.

Annina disputerade sedan i juridik, 1998, blev lektor 2002 vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, där hon år 2000 även blev docent. Åren 2001-2003 var hon gästprofessor vid Riga Graduate School of Law och 2006-2007 vid Marie Curie Fellow, Zentrum fur Europäische Rechtspolitik, Bremen University.

Därefter arbetade hon som professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet, 2008-2021. Annina har även varit anställd som ämnessakkunnig för regeringen, i Finansdepartmentet 2012 och i Näringsdepartementet 2015. Hon ingår i Akademiska rådet för Akademin för Insolvensrätt och fastighetsrätt.

Hon är även redaktör och styrelseledamot i Insolvensrättslig Tidskrift, samt är ledamot i CERIL – Conference on European Restructuring and Insolvency Law. Idag är hon anställd som professor i fastighetsjuridik vid Institutionen för Fastigheter och Byggande vid KTH, samt gästprofessor fram till 1 mars 2023 i Handelsrätt vid Uppsala universitet.


 

Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang