Till innehåll på sidan

Mattias Blennow

Professor i teoretisk fysik med inriktning mot astropartikelfysik

I partikelfysikens standardmodell förekommer tre så kallade neutriner. Dessa är mycket lätta elektriskt neutrala partiklar som i standardmodellen saknar massa och är relaterade till laddade leptoner, såsom elektroner och myoner. I slutet av 90-talet upptäcktes experimentellt att neutriner har en egenskap som gör att de kan byta skepnad mellan de tre olika neutrinerna, så kallade neutrinooscillationer. Dessa kan enbart förekomma om neutrinerna har en liten men nollskild massa, vilket därför pekar på fysik bortom standardmodellen. Genom sin forskning fokuserar Blennow i mångt och mycket på hur standardmodellen kan utökas för att förklara denna massa. Observationer av universum på kosmologiska och astronomiska skalor påvisar att mycket av den materia som finns inte utgörs av den vanliga materian bestående av protoner, neutroner och elektroner vi är vana vid. Överskottet tillskrivs så kallad "mörk materia" som nödvändigtvis är elektriskt neutral och inte heller kan beskrivas av standardmodellen. Mattias Blennowsforskning syftar även till att teoretiskt bygga upp modeller för den mörka materien och undersöka hur dessa kan undersökas experimentellt.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang