Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Cristian Rojas

Professor i reglerteknik med inriktning mot systemidentifiering

Cristian Rojas är född i Manchester, England, har en magisterexamen i elektronikteknik från UTFSM, Valparaíso, Chile, 2004, och en doktorsexamen i elektroteknik från The University of Newcastle, Australien, 2008.

Kraftfulla datorer, nya sensorer och högeffektiv kommunikationsteknik har genererat stora mängder data och möjliggjort utformningen av självlärande system. Exempelvis besegrade Googles självlärda dator AlphaGo världsmästaren i strategispelet Go för flera år sedan. Utvecklingen av självlärande system sker på flera fronter, bland annat i fabriker, smarta byggnader och självkörande fordon. Inom många av de här områdena interagerar fysiska system eller människor med en dator som tillämpar en matematisk modell av sin miljö. Försvårande faktorer är att fysiska system och människor är dynamiska, det vill säga att deras beteende styrs av det som har hänt tidigare, samt att den data de genererar inte alltid är insiktsfull eller meningsfull för inlärningen.
Cristians forskning berör flera olika områden med koppling till den mest effektiva användningen av data för utformningen av självlärande system, inklusive styrteori, systemidentifiering, statistik och maskininlärning. Hans mål är att analysera och utforma metoder för effektiv inlärning och styrning av dynamiska system med hjälp av data och befintlig kunskap, till exempel fysisk insikt eller befintliga modeller för dessa system.
 

Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang