Till innehåll på sidan

Terrence Edison Brown

Professor i industriell ekonomi inriktning mot teknikbaserat entreprenörskap

Entreprenörskap är i grunden ett sätt att organisera på som skapar värde. Eftersom entreprenörskap genererar värde genom att lösa kund- och samhällsproblem är det en av de mest kraftfulla samhällsaktiviteterna.

Dessutom skapar det värde genom att generera välstånd för entreprenören och andra grundare. Det skapar exempelvis arbetstillfällen så att företagets anställda kan köpa det de behöver. Entreprenörskap ökar dessutom skatteunderlaget, så att ett lands regering kan tillhandahålla viktiga tjänster till landets invånare.

Terrence Browns forskning fokuserar på teknikbaserat entreprenörskap, vilket många viktiga diskussioner kretsar kring, exempelvis i form av att starta och utveckla en verksamhet, regional ekonomisk utveckling, att välja rätt partners för att förverkliga idéer, samt att utbilda ledare, ingenjörer och forskare. Hans forskning handlar specifikt om hur entreprenörskap genererar värde och hur individer och företag skapar detta värde.

KTH kan bara bibehålla och öka sin relevans inom forskning baserat på hur stor del av denna teknik som kommersialiseras. Professor Browns forskning handlar om hur man kan skapa system, processer och organisationer för att utvinna värde ur teknik i syfte att förbättra tillvaron för Sveriges invånare, jordens befolkning och samhället i stort.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang