Till innehåll på sidan

Maurice Duits

Professor i matematik

Maurice Duits började på KTH som postdoktor 2011, och befordrades till professor i november 2021. Hans forskning kretsar huvudsakligen kring att många stora system bestående av slumpmässiga små delar beter sig på förutsebara sätt.

Hur kan det till exempel komma sig att många föremål omkring oss ser ut att vara statiska och inte kaotiska, trots att de består av atomer som var och en beter sig minst sagt kaotiskt? Och vad beror det på att slumpmässigheten i sådana system ofta följer naturlagar, och att samma lag styr till synes helt olika modeller?

För matematikern ligger utmaningen i att skapa ett ramverk för att studera mekanismerna bakom dessa fenomen, genom att studera stora klasser av modeller som är tillräckligt enkla för att analyseras i detalj. Ett av Maurice favoritämnen inom vetenskaplig forskning är slumptesseleringar på plana områden. I sådana modeller täcker man en tvådimensionell yta slumpmässigt med ett visst antal mindre former. Det finns många möjliga alternativ, men de allra flesta verkar ha ungefär samma form, med mindre variationer.

Formen beror till stor del på det område som täcks, men variationerna styrs av naturlagar. Maurice och hans team utvecklar för närvarande nya matematiska verktyg för att studera dessa fenomen.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang