Till innehåll på sidan

Lisa Prahl Wittberg

Professor i flerfasströmning inom ämnesområdet strömningsmekanik

Lisa Prahl Wittberg har varit professor i strömningsmekanik med en specialisering inom flerfasströmning sedan 2021. Hon leder forskargruppen för biomedicinskt flöde vid institutionen för teknisk mekanik.

Hon mottog sin Civilingenjörsexamen från LTH/Lund universitet och 2007 disputerade hon i strömningsmekanik. Hon blev antagen som docent 2014.

Lisas forskning fokuserar på flerfasströmning, t.ex. droppar i luft eller partiklar i en vätska. Flerfasströmning finns i mängder av industriapplikationer men även i biologiska flöden som blodströmning eller transport av medicin eller partiklar pga föroreningar i människans luftvägar.

Lisa tittar på flöden som finns i människokroppen och i medicinska apparater som används för kritiskt sjuka personer. Målet är att förbättra förståelsen av sjukdomsprocesser och prestandan på medicinska apparater när de används i kliniska tillämpningar där extrakorporealt livsuppehållande stöd, hemodialys och respirator behövs. Flöden i artificiella komponenter som kanyler och blodpumpar exponerar blodet för situationer som avviker från det normala och kan medföra ökad komplikationsrisk.

Lisas andra forskningsfokus avser att ytterligare förbättra förståelsen av cirkulationssystemet under både normal- och sjukdomstillstånd, samt känslighetsanalys av de metoder som används för att fånga blodflödesdynamik. Hennes forskning motiveras av kliniska behov och ämnar att koppla samman ny teknisk kunskap till klinisk praxis samt stimulera utveckling av nya numeriska och experimentella metoder från tillämpningsperspektivet.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang