Till innehåll på sidan

Jonas Mårtensson

Professor i reglerteknik med inriktning mot transportsystem

Jonas Mårtensson forskar om uppkopplade och automatiserade transportsystem och hur dessa kan förbättra trafiksäkerhet, transporteffektivitet och hållbarhet. Att människor kan förflytta sig fritt och att gods och varor kan transporteras från producenter till konsumenter är en förutsättning för det moderna samhället.

Samtidigt sker det till priset av trafikolyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och inte minst stora utsläpp av koldioxid i atmosfären. Många av dessa problem kan avhjälpas med tillförlitlig, snabb tillgång till olika sensordata och med ny teknik som ger möjlighet att automatiskt manövrera enskilda fordon, optimera transporter för stora fordonsflottor och styra hela trafiksystem.

Jonas och hans forskargrupp har till exempel studerat hur lastbilar kan köra mer energieffektivt genom att planera hastigheten med hänsyn till vägprofil, trafikljus och andra fordon. De har även studerat hur transporter kan koordineras i automatiska fordonståg med lågt luftmotstånd.

För att effektivisera transporterna med hjälp av automatisering är det även viktigt med en uppkopplad infrastruktur där stödtjänster och data kan göras tillgängliga, dels i form av automatiserade funktioner och artificiell intelligens, dels för mänskliga operatörer som övervakar och styr transportsystemen.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang