Till innehåll på sidan

Karin Odelius

Professor i fiber- och polymerteknologi - biobaserade funktionella material

Polymera material är ovärderliga i samhället. Utan dem skulle vår vardag se mycket annorlunda ut. De polymera materialen används inom en lång rad områden av stor betydelse för människan, som förpackningar, bygg, elektronik, medicinsk teknik och transport.

Karin Odelius forskning handlar om att skapa cirkulära polymera materialströmmar genom att syntetisera nya gröna polymerer designade för återvinning. Genom att använda förnybara råvaror bidrar hennes forskning till omställningen från ändliga till förnybara resurser. Med hänsyn till principerna för grön kemi designar hon nya polymera material med specifika funktioner – där hon bidrar till kunskapen om hur polymera materials strukturer formar egenskaperna.

När de polymera materialen har använts klart använder hon den designade kemiska uppbyggnaden för att återbilda materialens byggstenar. Byggstenarna används på nytt för att syntetisera samma material igen och cirkeln sluts. Karins forskning syftar följaktligen till att öka kunskapsmängden kring hela värdekedjan för polymera material med målet att göra den mer hållbar.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang