Till innehåll på sidan

Robert Lagerström

Professor i industriella informationssystem

Antalet cyberattacker växer i omfattning och vi hör snart sagt dagligen om hur företag, kommuner och organisationer utsätts. I takt med digitaliseringen ökar attackytan samtidigt som det finns en ökad inre cyberkomplexitet och eskalerande internationell hotbild.

Robert Lagerström och hans kollegor har utvecklat en metod och ett ramverk där man kan analysera cybersäkerheten i stora IT-miljöer. Med stöd av det går det att automatiskt skapa en kopia/modell av en organisations cybermiljö. Modellen kan därefter automatiskt analyseras. Eftersom analysen baseras på simuleringar kan osäkerheter hanteras, både beträffande osäkerhet i analys och osäkerhet i indata.

Fördelarna med en modell, där miljön inte påverkas, är flera. Ingenting kan av misstag förstöras när miljön testas, och förändringar kan testas i förväg innan de implementeras i skarp IT-miljö.

Genom projekt på både nationell och internationell nivå utvecklas, testas och valideras forskningen tillsammans med små och stora organisationer. Ramverket och metoden har visats för olika slags IT-miljöer, bland annat fordon, bank och finans, kraftsystem och molnifrastruktur.
 

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang