Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pavel Korzhavyi

Professor i materialteknologi

Pavel Korzhavyi är professor i materialteknologi vid institutionen för materialvetenskap och -teknik, KTH. Hans expertis är inom modellering av oordnade kristaller och deras fysiska och kemiska egenskaper som bygger på kvantmekanikens första principer. Den här teoretiska modellen appliceras på material med industriell betydelse, till exempel metaller och keramik i förhöjda temperaturer. En betydande del av hans forskning ägnas åt modellering av byggnadsmaterial för tillämpning inom kärnenergi, speciellt koppar- och järndelar i behållare som är avsedda att lagra använt kärnbränsle. Du hittar mer information om hans avslutade och pågående projekt på webbsidan över Enheten för egenskaper.

Pavel är även medlem av Rådgivande redaktionella kommittén för Journal of Nuclear Materials och medlem av redaktionella kommittén för Metals – open-access journal. Sedan 2018 har han varit KTH:s officiella representant i gemenskapen för kunskap och innovation (KIC) RawMaterials vid europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang