Till innehåll på sidan

Peter Dinér

Professor i organisk kemi med inriktining mot organisk syntes

Katalys är den viktigaste processen på jorden, oavsett om den handlar om fotosyntesen, enzymerna i våra kroppar eller artificiella katalysatorer för framställning av viktiga molekyler. Den katalys som Peter Dinérsforskning handlar om är organokatalys, metallkatalys och fotoredoxkatalys.

I alla dessa processer är det just katalysatorn som gör det möjligt för en reaktion att ske. I hans senaste forskning används ljus som en energikälla för att aktivera katalysatorerna att uppnå ett högre, exiterat, energitillstånd. I detta tillstånd ändras reaktiviteten och möjligheter öppnas för nya reaktionsvägar.

Syftet med Peter Dinérs forskning är att med hjälp av fotokatalys framställa helt nya och komplicerade föreningar. Dessa utvecklade metoder kan komma till användning inom läkemedelskemi, då de kan ge molekyler en mer avancerad, tredimensionell struktur, jämfört med ”vanliga” platta läkemedelsmolekyler.

I Dinérs forskning används sedvanligt startmaterial som aktiveras med hjälp av fotokatalysatorerna för att bilda reaktiva intermediärer, så kallade radikaler. Dessa kommer sedan att bilda de nya föreningarna genom att reagera med aromatiska ringar.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang