Hoppa till huvudinnehållet

Kristina Nyström

Profilbild av Kristina Nyström

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 30
Rum

Forskare


Om mig

I min forskning studerar jag näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag.  Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv. I vilka branscher och regioner föds och dör företag? Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande?

Min forskning omfattar följande teman:

  • Företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.
  • Näringslivsomvandling och dynamik ur industriellt och regionalt perspektiv.
  • Institutionella aspekter av entreprenörskap och företagsdynamik.
  • Arbetskraftsdynamik kopplad till entreprenörskap och näringslivsdynamik

Kurser

Entreprenörskap och innovation (ME2719), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME204X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME205X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME271X), examinator | Kurswebb

Technology-based Entrepreneurship (ME2062), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb