Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lena Gumaelius

Profilbild av Lena Gumaelius

Universitetslektor

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Om mig

Jag, Lena Gumaelius, är anställd som lektor i Teknikvetenskapens Lärande vid avdelningen Lärande i STEM på KTH. Sedan våren 2023 har jag också i uppdrag att leda KTH:s Gloval development hub. Jag är intresserad av att undersöka hur vi kan göra teknik- och ingenjörsämnet mer relevant, attraktivt och tillgängligt för alla. I dagsläget är min stora passion att arbeta med forskningsfrågor som anknyter till hur vi kan utforma ingenjörsutbildningen så att våra utexaminerade studenter har möjlighet att rusta sig för att driva den samhällsförändring som behövs för att nå en hållbar framtid. Som föreståndare för GDH har jag möjlighet att driva denna fråga också i en internationell kontext. I vårt engagemang med våra Afrikanska partneruniversitet undersöker vi tillsammans hur vi utvecklar nya former för utbildning som leder mot nyckelkompetenser för hållbar utveckling och nya sätt att tänka kring och genomföra innovation. Andra forskningsområden i min portfölj är hur vi kan öka intresset för teknik och naturvetenskap. Inom detta fält deltar jag i Marie Curie projektet SellSTEM som tittar på hur god spatiell förmåga kan underlätta studier inom STEM. Utveckling av teknikämnet i skolan har under ett flertal år också varit en del av mitt forskningsintresse.  Min docentur erhöll jag 2019 där min specialitet är "attracticveness and outreach in STEM":  I grunden är jag civilingenjör i kemiteknik och jag disputerade inom bioteknik. Under min akademiska karriär har jag haft ett antal olika ledaruppdrag. Just nu leder jag verksamheten vid KTHs Global Development hub. Under åren 2020-2023 arbetade jag som Prorektor och vikarierande rektor på Mälardalens universitet. 2019 hade jag ett Fulbright stipendium som gjorde att jag kunde göra en gästvistelse på Virginia tech i USA. Under tiden 2011-2017 arbetade jag som chef för avdelningen Lärande och också som Skochef för Skolan Teknikvetenskapens kommunikation och lärande vilken lades ner på KTH i slutet av 2017. Från 2006 fram till 2012 var jag föreståndare på Vetenskapens Hus, ett mycket intressant och spännande uppdrag som väckte mitt intresse för pedagogik och forskning inom detta fält.


Kurser

Att leda utbildningsutveckling (LH217V), kursansvarig | Kurswebb

Att leda utbildningsutveckling (LH217U), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator, lärare | Kurswebb

Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation (FLF3004), examinator | Kurswebb

Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation, A (FLF3003), examinator | Kurswebb

Läskurs; Högre seminarier på ECE (FLF3006), examinator | Kurswebb

Profilbild av Lena Gumaelius

Publikationer

Publikationslista