Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stefan Grönkvist

Profilbild av Stefan Grönkvist

PROFESSOR, AVD CHEF

Detaljer

Arbetar vid

ENERGIPROCESSER

Adress
TEKNIKRINGEN 50

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Stefan Grönkvist forskar om energisystem av olika slag och storlekar, allt ifrån anläggningar till nationella och internationella energimarknader, samt om energisystemens klimatpåverkan. Forskningen är till stora delar mångvetenskaplig systemforskning genom samarbeten med forskare från andra discipliner som exempelvis samhällsvetenskap. Det som åsyftas med den mångvetenskapliga systemforskningen är att metoderna inte är givna för att angripa olika frågeställningar, utan metoder från olika discipliner kan tillämpas, exempelvis termodynamisk modellering, intervjuer eller nationalekonomiska modeller. Exempel på forskningsområden är energimarknader, klimatpolitik inklusive de regelverk och styrmedel genom vilka klimatpolitiken manifesteras, spillvärmesamarbeten, lågenergihus, produktion och användning av biodrivmedel, lagring och transport av vätgas samt avskiljning och lagring av koldioxid.


Kurser

Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå (KE200X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå (KH138X), examinator | Kurswebb

Industriella energiprocesser (KE2010), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Kemitekniska system (KE1185), lärare | Kurswebb

Koldioxidneutralt energi- och transportsystem (CK2010), lärare | Kurswebb

Material och energibalanser (CK1060), lärare | Kurswebb

Material- och energibalanser (KE1060), lärare | Kurswebb

Projekt i kemiteknik (KE2910), examinator | Kurswebb

Projekt i kemiteknik (KE2905), examinator | Kurswebb

Termodynamik (KE1160), kursansvarig | Kurswebb

Vätgas (CK2320), lärare | Kurswebb

Profilbild av Stefan Grönkvist

Publikationer

Publikationslista