Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Thermodynamics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

OBS! Aktuellt material finns på Canvas!

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och dess tillämpningar inom kemin, kemitekniken och biologiska system. Kursen består av en teoridel på 5 hp med följande innehåll:

 • Tillståndslagar för gaser
 • Termodynamikens huvudsatser, inre energi och entropi
 • Generella jämviktsvillkor, fri energi
 • Partiella molära storheter, den kemiska potentialen
 • Kemiska jämvikter i ideala och icke-ideala system
 • Blandningars termodynamik; blandbarhet, fasseparation
 • Fasjämvikter, fasdiagram för en- och tvåkomponentsystem
 • Hur värmepumpar, kylmaskiner, gas- och ångturbiner fungerar
 • Hur man omvandlar värme till arbete i transporter, för elproduktion

En laborationsdel på 1.0 hp som omfattar:

 • Gaser, vätskor och superkritiska fluider
 • Vätskeblandningars termodynamik

En övningsdel ÖVN1 på 1.5 hp som består av Quiz följt av Peer  Instruction (PI)

Teachers