Thermodynamics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

OBS! Aktuellt material finns på Canvas!

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och dess tillämpningar inom kemin, kemitekniken och biologiska system. Kursen består av en teoridel på 5 hp med följande innehåll:

 • Tillståndslagar för gaser
 • Termodynamikens huvudsatser, inre energi och entropi
 • Generella jämviktsvillkor, fri energi
 • Partiella molära storheter, den kemiska potentialen
 • Kemiska jämvikter i ideala och icke-ideala system
 • Blandningars termodynamik; blandbarhet, fasseparation
 • Fasjämvikter, fasdiagram för en- och tvåkomponentsystem
 • Hur värmepumpar, kylmaskiner, gas- och ångturbiner fungerar
 • Hur man omvandlar värme till arbete i transporter, för elproduktion

En laborationsdel på 1.0 hp som omfattar:

 • Gaser, vätskor och superkritiska fluider
 • Vätskeblandningars termodynamik

En övningsdel ÖVN1 på 1.5 hp som består av Quiz följt av Peer  Instruction (PI)

Teachers

Feedback News