Optimeringslära och Systemteori

Optimeringslära och systemteori är en disciplin inom den tillämpade matematiken där teori och metoder utvecklas för vitt skilda applikationer inom logistik, planering, styrteori och signalbehandling.

Vid KTH är vår forskning inriktad mot metod- och teoriutveckling samt tillämpningsområden som strukturoptimering, dimensionering och styrning av kommunikationsnätverk, robotik, robust reglering och signalbehandling samt optimering av strålterapi. Vi bedriver forskning inom det SSF finansierade forskningscentrat CIAM samt Linnécentret ACCESS.

Avdelningen för Optimeringslära och systemteori tillhandahåller grundkurser i matematisk programmering, matematisk systemteori, optimal kontroll och tekniska system. Det finns en omfattande forskarutbildning.