Matematik

På avdelningen för matematik bedrivs forskning inom skilda områden av matematiken.