Studierektorer

Titel Namn Rum Telefon Epost Foto Avdelning
Studierektor för grundutbildningen
Matematik
Tommy Ekola 3622 08-7907515 Epost   Matematik
Studierektor för grundutbildningen
Matematisk statistik, Numerisk analys,
Optimeringslära och systemteori
Katarina Gustavsson 3522 08-7906696 Epost Foto Numerisk analys