Kan man forska i matematik?

Att matematik är ett ovärdeligt verktyg för naturvetenskaperna, och att det finns många tillämpningar av matematik i dagens komplexa samhälle, känner många till. Mindre känt är att matematik i sig själv är ett stort, spännande och aktivt forskningsfält, centralt vid varje seriöst universitet.

Dessa sidor och deras länkar ger en översikt över gymnasierelaterad verksamhet som institutionen är involverad i. Syftet med aktiviteterna är att ge gymnasiestudenter, kommande matematiker och andra interesserade, en inblick i verksamheten vid institutionen för matematik.

Matematisk cirkel

Intresserade gymnasiestudenter

Sedan 1999 har vi hållit cirkelmöten, och kanske har du redan hört talas om denna verksamhet i lokalnyheterna (ABC). Den matematiska cirkeln ges i form av sju föreläsningar vid KTH eller SU, omkring ett givet tema.

Linjär algebra

Linjär algebra är studiet av linjära ekvationer. Förutom att vara en bas för de flesta tillämpningar av matematik, är linjär algebra också en ingång till axiomatisk och abstrakt matematik. Kursen ges varje år, med föreläsningar varannan vecka.

Spetsutbildning

Sedan hösten 2009 har regeringen beviljat några utvalda gymnasieskolor rätten att bedriva så kallad spetsutbildning. Europaskolan i Strängnäs är en av dessa utvalda skolor som bedriver naturvetenskaplig spetsutbildning. Utvecklingen av spetsutbildningen i matematik sker i samarbete med institutionen för matematik vid KTH.

Vetenskapens Hus

KTH är en samarbetspartner till Vetenskapens Hus som erbjuder bland annat matematiklaborationer. Institutionen för matematik ansvarar tillsammans med matematiska institutionen vid Stockholms Universitet, för utveckling och utförandet av dessa laborationer.

Projektarbeten i matematik

Projektarbete i matematik

Kontaktperson

Innehållsansvarig:David Rydh
Tillhör: Matematik
Senast ändrad: 2018-12-21