Doktorsprogram

Välkommen till denna sida om forskarutbildningarna vid Institutionen för Matematik som är en del av SCI-skolan på KTH.

Utbildningens innehåll

På institutionen för matematik finns två forskarutbildningsprogram. Avdelningen Matematik har programmet Matematik. Avdelningarna Matematisk Statistik, Numerisk Analys, Optimeringslära och Systemteori har tillsammans programmet Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik.

Utbildningarnas omfattning är fyra år (240 hp). De flesta doktorander har institutionstjänstgöring som tex. undervisning vilket förlänger tiden till fem år. I utbildningarna ingår kurser och egen forskning, och de avslutas med en skriven doktorsavhandling.

Studieplaner

Innehållet i programmen beskrivs i deras studieplaner. Dessa finns här:

Kurser

I utbildningen ingår kurser på avancerad nivå och på doktorandnivå:

Seminarier

Forskningsseminarierna på institutionen är en viktig del av forskarutbildningen. Det finns seminarier för varje arbetsgrupp, där ofta internationella gäster talar. Det finns också ett doktorandseminarium, där doktoranderna presenterar sin egen forskning för varandra.

Individuella studieplaner

Handledare och doktorander formulerar tillsammans individuella studieplaner för varje läsår. I dessa beskrivs doktorandens arbete i form av kurser och forskningsprojekt, etc., samt doktorandens utveckling i förhållande till utbildningens mål.

Information för nuvarande doktorander

Ytterligare information finns på KTHs sidor samt på huvudsidan om forskarutbildningen på SCI-skolan. Där finns detaljer kring tillgodoräknande av kurser, anmälan och tidsplan för disputationer, etc.

Att bli doktorand

Platser på forskarutbildningen på Institutionen för Matematik utlyses som doktorandtjänster. Dessa utlysningar sker vanligtvis under andra halvan av vårterminen. Inom Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik förekommer samarbeten med industrin. När det är aktuellt kommer information finnas tillgänglig på denna sida.

Allmän information om forskarutbildningen på KTH finns här:

Intern information

Intern information om forskarutbildningarna i matematik finns i dessa diskussionsgrupper som är tillgängliga för nuvarande doktorander samt deras handledare: