Masterprogram

Vid institutionen för matematik finns två masterprogram.

Master: Matematik

Detta program är ett mer renodlat matematikprogram. Det genomförs gemensamt med Stockholms Universitet och leder till en gemensam masterexamen (för studenter på CTFYS leder det förstås också till en civilingenjörsexamen).

Mer information om programmet

Master: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Detta program innehåller spåren Beräkningsmatematik, Matematisk statistik och finansiell matematik, samt Optimeringslära och systemteori.

Mer information om programmet