(Message will follow in English.)

Hej!

Jag ber alla studenter som vet att de ska gå kursen DA2210 (och inte DA2205) ht14 att göra följande: Kontrollera schemat för kursen och titta speciellt på övningstiderna. Övningarna kommer att vara obligatoriska seminarier. Jag vill att ni kontrollerar om dessa tider krockar med något annat viktigt i ert schema och i så fall mailar till mig (karlan@csc.kth.se) och berättar det. Jag ska i så fall se om vi kan åtgärda problemet på något sätt. De som inte har några krockar behöver inte maila.

Same message in English

I ask all students who know that they are going to take the course DA2210 (and not DA2205) ht14 to do the following: Check the schedule for the course, especially the times for the exercises (övning) . The exercises will be mandatory seminars. I want you to check if these times collide with something else important in your schedule, and if so, you should mail (karlan@csc.kth.se) and tell me. I will then see if we can fix the problem somehow. Those who do not have any collisions should not mail me.