Vad kommer på teoritentan?

Teoritentans uppgifter kommer att testa följande betygskriterier på nivå E:

  • analysera algoritmer med avseende på effektivitet: förklara principerna, analysera enklare algoritmer
  • jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet
  • definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet

och sista kursmålets betygskriterier upp till nivå C:

  • förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet:
förklara behovet förklara principerna

konstruera enkla heuristiker och totalsökningsalgoritmer

Jag rekommenderar alla att titta på senaste årens extentor för att bättre förstå hur uppgifterna kan se ut. Extentorna från senaste året är mest representativa. Lösningsförslag finns bara till ordinarietentorna.